Vertalingen Nederlands/Italiaans & Italiaans/Nederlands “IL TULIPANO”

CURRICULUM VITAE

Naam Janna Maria Bor

Opleiding


- Lyceum
Ede.
- Propedeuse Italiaanse taal- en letterkunde
Rijksuniversiteit Utrecht.
- Doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde
Rijksuniversiteit
Utrecht.
- Eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands
Pedagogisch didactisch instituut, Utrecht.
- Diploma 1°, 2° en 3° niveau Italiaanse taal en cultuur
Università di Firenze, Italië.
- Diploma Vertaalster Italiaans
Instituut voor tolken en vertalen, Utrecht.


Ervaring

- Vertaalster voor een tijdschrift.
- Medewerkster van het Kantoor Buitenland van een vakbond in Florence.
- Medewerkster op het Nederlandse Consulaat-generaal in Florence.
- In de loop der jaren heb ik met talrijke vertaalbureaus en talenscholen in Florence en omstreken samengewerkt.
- Vertaling van de gidsen van de belangrijkste Toscaanse touroperators.
- Ruim 200 speelfilms heb ik van een Nederlandse ondertiteling voorzien.

Overig

- Bij de Rechtbank in Florence ben ik ingeschreven als consulent voor de Nederlandse taal.
- De Rechtbank in ’s-Gravenhage heeft me beëdigd als vertaalster Italiaans en ik ben ingeschreven bij Bureau Wbtv onder nummer 5339.

Traduzioni Il Tulipano di dott.ssa J.M. Bor traduzionitulipano@gmail.com Mobile 339-1040236
Partita IVA: 05839520482 Iscr. Albo Tribunale di Firenze n° 6236 , Wbtv-nr° 5339